پروژه سنگ نماي ديوار پاركينگ و ديوارحياط ساختمان

پروژه سنگ نماي ديوار پاركينگ و ديوارحياط ساختمان

ابعاد پروژه: پروژه ها در متراژ مختلف از 50 تا 250 متر مربع اجرا شده است

تاریخ شروع پروژه: طي سالهاي 1393 الي 1396

نام صاحب پروژه: بخش خصوصي

دستاوردهاي پروژه براي كارفرما:

1- امكان انتخاب طرح بسيار زيبا از بين طرحهاي متنوع

2- امكان انتخاب رنگ متناسب با سليقه كارفرما از بين تنوع رنگ موجود

3- كيفيت سنگهاي پليمري توليد شده از لحاظ رنگ و مقاومت

4- بسيار مقاوم در شرايط يخبندان بدليل جذب آب پايين (کمتر از 3 درصد(

5- طیف رنگ مقاوم در برابر شرایط جوی و تابش نور خورشید

6-اجراي آسان بدليل ارائه كليه محصولات با ابعاد ثابت (ابعاد كاملا" گونيا) و كاملا" كاليبره و تنوع در سايز

7- ايجاد فضاي زيبا بدليل يكنواختي رنگ و ابعاد سنگها

 

كيفيت پروژهاي اجرا شده با سنگ پليمري درنيكا ، تضمين كيفيت سنگهاي پليمري درنيكا


تصاویر پروژه

سنگ نماي ديوار حياط ويلا

سنگ نماي ديوار حياط ويلا

سنگ نماي ديوار  ساختمان

سنگ نماي ديوار ساختمان