پروژه سنگ آنتيك نماي ساختمان

پروژه سنگ آنتيك نماي ساختمان

ابعاد پروژه: پروژه ها در متراژ مختلف از 150 تا 600 متر مربع اجرا شده است

تاریخ شروع پروژه: طي سالهاي 1392 الي 1395

نام صاحب پروژه: بخش خصوصي

دستاوردهاي پروژه براي كارفرما:

1- امكان انتخاب طرح بسيار زيبا از بين طرحهاي متنوع و تركيب آن با ديگر مصالح نماي ساختمان

2- امكان انتخاب رنگ متناسب با طرح نماي ساختمان از بين تنوع رنگ موجود

3- كيفيت سنگهاي پليمري توليد شده از لحاظ رنگ و مقاومت

4- بسيار مقاوم در شرايط يخبندان بدليل جذب آب پايين (کمتر از 3 درصد(

5- طیف رنگ مقاوم در برابر شرایط جوی و تابش نور خورشید

6-اجراي آسان بدليل نصب اسكوپ در پشت سنگ در حين قالبگيري                 

 

كيفيت پروژهاي اجرا شده با سنگ پليمري درنيكا ، تضمين كيفيت سنگهاي پليمري درنيكا


تصاویر پروژه