پروژه سنگ نماي ديوار حياط - طرح سنگ نماي كيوبيك يا مشبك

پروژه سنگ نماي ديوار حياط - طرح سنگ نماي كيوبيك يا مشبك

ابعاد پروژه: 150 متر مربع نماي ديوار

تاریخ شروع پروژه: 1396

نام صاحب پروژه: بخش خصوصي

دستاوردهاي پروژه براي كارفرما:

1- امكان انتخاب طرح بسيار زيبا از بين طرحهاي متنوع

2- امكان انتخاب رنگ متناسب با سليقه كارفرما از بين تنوع رنگ موجود

3- كيفيت سنگهاي پليمري توليد شده از لحاظ رنگ و مقاومت

4- بسيار مقاوم در شرايط يخبندان بدليل جذب آب پايين (کمتر از 3 درصد(

5- طیف رنگ مقاوم در برابر شرایط جوی و تابش نور خورشید

6-اجراي آسان بدليل ارائه كليه محصولات با ابعاد ثابت (ابعاد كاملا" گونيا) و كاملا" كاليبره و تنوع در سايز

7- ايجاد فضاي زيبا بدليل يكنواختي رنگ و ابعاد سنگها

 

كيفيت پروژهاي اجرا شده با سنگ پليمري درنيكا ، تضمين كيفيت سنگهاي پليمري درنيكا


تصاویر پروژه

سنگ نماي ديوار حياط ويلا

سنگ نماي ديوار حياط ويلا

سنگ نماي طرح كيوبيك

سنگ نماي طرح كيوبيك

سنگ نماي ديوار  ساختمان

سنگ نماي ديوار ساختمان