موزاييك پاركينگ طرح ساده با تركيب رنگ خاص ، موزاييك پليمري با مقاومت بالا

موزاييك پاركينگ طرح ساده با تركيب رنگ خاص ، موزاييك پليمري با مقاومت بالا

ابعاد پروژه: 350 متر مربع پاركينگ

تاریخ شروع پروژه: 1397/03/09

نام صاحب پروژه: بيمه نوين

دستاوردهاي پروژه براي كارفرما:

1- امكان انتخاب طرح بسيار زيبا از بين انواع طرحهاي سنگ كف مناسب براي پاركينگ

2- امكان توليد رنگ خاص و متناسب با سليقه كارفرما كه به سنگ پليمري سيمايي كاملا" طبيعي داده است

3- كيفيت موزاييكهاي پليمري توليد شده از لحاظ رنگ ، مقاومت و ابعاد ثابت

4- بسيار مقاوم  بدليل جذب آب پايين (کمتر از 3 درصد و مقاومت بالا(

5-اجراي آسان بدليل ارائه كليه محصولات با ابعاد ثابت (ابعاد كاملا" گونيا) و كاملا" كاليبره

6- ايجاد فضاي زيبا بدليل زيبايي رنگ و طرح

7- تحويل به موقع محصولات و عدم قطع توليدات در روزهاي تعطيل براي اتمام به موقع پروژه

 

 

كيفيت پروژهاي اجرا شده با موزاييك پاركينگ  درنيكا ، تضمين كيفيت موزاييكهاي پليمري درنيكا


تصاویر پروژه

موزاييك پليمري طرح ساده  با تركيب رنگ خاص

موزاييك پليمري طرح ساده با تركيب رنگ خاص

سنگ پليمري درنيكا اجرا شده در محوطه پاركينگ

سنگ پليمري درنيكا اجرا شده در محوطه پاركينگ

اجراي موزاييك پاركينگ درنيكا سنگ

اجراي موزاييك پاركينگ درنيكا سنگ

سنگ كف پاركينگ، سنگ پليمري درنيكا

سنگ كف پاركينگ، سنگ پليمري درنيكا

موزاييك پاركينگ درنيكا سنگ

موزاييك پاركينگ درنيكا سنگ

موزاييك مقاوم پاركينگ در حال اجرا

موزاييك مقاوم پاركينگ در حال اجرا