آپارتمان شخصي در نياوران - توليد موزاييك پليمري گرونا 40 در 60 براي پشت بام روف گاردن

آپارتمان شخصي در نياوران - توليد موزاييك پليمري گرونا 40 در 60 براي پشت بام روف گاردن

ابعاد پروژه: 250 متر مربع روف گاردن

تاریخ شروع پروژه: 96/04

نام صاحب پروژه: بخش خصوصي

دستاوردهاي پروژه براي كارفرما:

1- انتخاب طرح بسيار زيبا از بين طرحهاي متنوع

2- انتخاب رنگ متناسب با سليقه كارفرما

3- تامين مصالح مطابق زمانبندي اجراي پروژه

4- كيفيت موزاييكهاي پليمري توليد شده از لحاظ رنگ و مقاومت

5- اجراي آسان بدليل ارائه كليه محصولات با ابعاد ثابت (ابعاد كاملا" گونيا) و كاملا" كاليبره.

6- ايجاد فضاي زيبا بدليل يكنواختي رنگ و ابعاد موزاييكها

7- توليد موزاييك پليمري سبك براي پشت بام (امكان كاهش ضخامت و در نتيجه كاهش وزن بدليل تراكم بسيار بالا)

در اين پروژه جهت ايجاد فضاي زيباي روف گاردن از طرح بسيار زيباي گرونا بهره گرفته شد كه با ايجاد فاصله بين آنها و استفاده از فضاي سبز و مصالح دانه‌اي طرح مورد نظر كارفرماي محترم اجرا گرديد. در انتخاب طرح و رنگ كارفرما دقت خوبي به خرج داد و با مشاوره كارشناسان درنيكا سنگ و نيز اجراي بسيار خوب سنگ پليمري، فضاي بسيار زيا و دلنشين ايجاد گرديد. در ادامه عكسهاي اين فضاي زيبا را كه توسط كارفرماي محترم تهيه و در اختيار شركت قرار گرفت را مشاهده مي‌فرماييد.

 

كيفيت پروژهاي اجرا شده با سنگ پليمري درنيكا ، تضمين كيفيت سنگهاي پليمري درنيكا


تصاویر پروژه

آپارتمان شخصي در نياوران - توليد موزاييك پليمري گرونا 40 در 60 براي پشت بام روف گاردن

آپارتمان شخصي در نياوران - توليد موزاييك پليمري گرونا 40 در 60 براي پشت بام روف گاردن

آپارتمان شخصي در نياوران - توليد موزاييك پليمري گرونا 40 در 60 براي پشت بام روف گاردن

آپارتمان شخصي در نياوران - توليد موزاييك پليمري گرونا 40 در 60 براي پشت بام روف گاردن

آپارتمان شخصي در نياوران - توليد موزاييك پليمري گرونا 40 در 60 براي پشت بام روف گاردن

آپارتمان شخصي در نياوران - توليد موزاييك پليمري گرونا 40 در 60 براي پشت بام روف گاردن

آپارتمان شخصي در نياوران - توليد موزاييك پليمري گرونا 40 در 60 براي پشت بام روف گاردن

آپارتمان شخصي در نياوران - توليد موزاييك پليمري گرونا 40 در 60 براي پشت بام روف گاردن

موزاييك پليمري طرح گرونا براي روف گاردن

موزاييك پليمري طرح گرونا براي روف گاردن