تفرجگاه شخصي در تفرش - توليد موزاییک پلیمری چرمي و جدول دور باغچه

تفرجگاه شخصي در تفرش - توليد موزاییک پلیمری چرمي و جدول دور باغچه

ابعاد پروژه: 600 متر مربع

تاریخ شروع پروژه: 96/04

نام صاحب پروژه: بخش خصوصي

دستاوردهاي پروژه براي كارفرما:

1- انتخاب دو طرح بسيار زيبا براي سنگ كف و جدول دور باغچه از بين طرحهاي متنوع

2- توليد رنگ متناسب با سليقه كارفرما

3- تامين مصالح مطابق زمانبندي اجراي پروژه

4- كيفيت موزاييكهاي پليمري و جدول دور باغچه توليد شده از لحاظ رنگ و مقاومت

5- اجراي آسان بدليل ارائه كليه محصولات با ابعاد ثابت (ابعاد كاملا" گونيا) و كاملا" كاليبره.

6- ايجاد فضاي زيبا بدليل يكنواختي رنگ و ابعاد موزاييكها

در اين پروژه جهت كفسازي محوطه تفرجگاه از طرح موزاييك پليمري چرمي با ابعاد 40 در 40 و با تركيب رنگ مطابق سليقه كارفرما بهره گرفته شد. در انتخاب طرح و رنگ  و همچنين اجرا كارفرما دقت زيادي به خرج داد و در نهايت با مشاوره كارشناسان درنيكا سنگ و نيز اجراي بسيار خوب سنگ كف و جدولهاي دور باغچه، فضاي بسيار زيبا و دلنشين ايجاد گرديد. در ادامه عكسهاي اين فضاي زيبا را كه توسط كارفرماي محترم تهيه و در اختيار شركت قرار گرفت را مشاهده مي‌فرماييد.

 

كيفيت پروژهاي اجرا شده با موزاييك پليمري درنيكا ، تضمين كيفيت سنگهاي پليمري درنيكا


تصاویر پروژه

 تفرجگاه شخصي در تفرش - توليد موزاييك پليمري چرمي و جدول براي محوطه تفرجگاه و دور باغچه

تفرجگاه شخصي در تفرش - توليد موزاييك پليمري چرمي و جدول براي محوطه تفرجگاه و دور باغچه

 تفرجگاه شخصي در تفرش - توليد موزاييك پليمري چرمي و جدول براي محوطه تفرجگاه و دور باغچه

تفرجگاه شخصي در تفرش - توليد موزاييك پليمري چرمي و جدول براي محوطه تفرجگاه و دور باغچه

 تفرجگاه شخصي در تفرش - توليد موزاييك پليمري چرمي و جدول براي محوطه تفرجگاه و دور باغچه

تفرجگاه شخصي در تفرش - توليد موزاييك پليمري چرمي و جدول براي محوطه تفرجگاه و دور باغچه

 تفرجگاه شخصي در تفرش - توليد موزاييك پليمري چرمي و جدول براي محوطه تفرجگاه و دور باغچه

تفرجگاه شخصي در تفرش - توليد موزاييك پليمري چرمي و جدول براي محوطه تفرجگاه و دور باغچه

 تفرجگاه شخصي در تفرش - توليد موزاييك پليمري چرمي و جدول براي محوطه تفرجگاه و دور باغچه

تفرجگاه شخصي در تفرش - توليد موزاييك پليمري چرمي و جدول براي محوطه تفرجگاه و دور باغچه

 تفرجگاه شخصي در تفرش - توليد موزاييك پليمري چرمي و جدول براي محوطه تفرجگاه و دور باغچه

تفرجگاه شخصي در تفرش - توليد موزاييك پليمري چرمي و جدول براي محوطه تفرجگاه و دور باغچه

 تفرجگاه شخصي در تفرش - توليد موزاييك پليمري چرمي و جدول براي محوطه تفرجگاه و دور باغچه

تفرجگاه شخصي در تفرش - توليد موزاييك پليمري چرمي و جدول براي محوطه تفرجگاه و دور باغچه

 تفرجگاه شخصي در تفرش - توليد موزاييك پليمري چرمي و جدول براي محوطه تفرجگاه و دور باغچه

تفرجگاه شخصي در تفرش - توليد موزاييك پليمري چرمي و جدول براي محوطه تفرجگاه و دور باغچه

موزاييك پليمري چرمي و جدول دور باغچه

موزاييك پليمري چرمي و جدول دور باغچه