موزاييك پياده رو خيابان، موزاييك معابر

موزاييك پياده رو خيابان، موزاييك معابر

ابعاد پروژه: پروژه ها در متراژ مختلف از 300 تا 3500 متر مربع اجرا شده است.

تاریخ شروع پروژه: طي سالهاي 1390 الي 1394

نام صاحب پروژه: بخش خصوصي و شهرداري مناطق

دستاوردهاي پروژه براي كارفرما:

1- امكان انتخاب طرحهاي بسيار زيبا از بين طرحهاي متنوع

2- امكان انتخاب  انواع رنگبندي متناسب با  طرح كفسازي و سليقه كارفرما از بين تنوع رنگ موجود

3- كيفيت موزاييكهاي پليمري توليد شده از لحاظ رنگ و مقاومت

4- بسيار مقاوم در شرايط يخبندان بدليل جذب آب پايين (کمتر از 3 درصد و مناسب براي مناطق يخبندان(

5- طیف رنگ مقاوم در برابر شرایط جوی و تابش نور خورشید

6-اجراي آسان بدليل ارائه كليه محصولات با ابعاد ثابت (ابعاد كاملا" گونيا) و كاملا" كاليبره و تنوع در سايز.

7- ايجاد فضاي زيبا بدليل تنوع رنگ و طرح

 

كيفيت پروژهاي اجرا شده با سنگ پليمري درنيكا ، تضمين كيفيت سنگهاي پليمري درنيكا


تصاویر پروژه

موزاييك پياده رو

موزاييك پياده رو

موزاييك پياده رو

موزاييك پياده رو

موزاييك پياده رو

موزاييك پياده رو

موزاييك پياده رو

موزاييك پياده رو

موزاييك پياده رو

موزاييك پياده رو

موزاييك پياده رو

موزاييك پياده رو

موزاييك پياده رو

موزاييك پياده رو

موزاييك پياده رو

موزاييك پياده رو

موزاييك پياده رو

موزاييك پياده رو