موزاييك پاركينگ | موزاييك پشت بام | انواع موزاییک كف پاركينگ | طرحهاي موزاييك كف پاركينگ | انواع سنگ كف | سنگ كف تراس | سنگ كف بالكن

موزاييك پاركينگ | موزاييك پشت بام | انواع موزاییک كف پاركينگ | طرحهاي موزاييك كف پاركينگ | انواع سنگ كف | سنگ كف تراس | سنگ كف بالكن

ابعاد پروژه: پروژه ها در متراژ مختلف و با انواع موزاييك پاركينگ ، موزاييك پشت بام و موزاييك تراس مناسب براي طراحي كف پاركينگ و طراحي سنگ كف تراس و پشت بام اجرا شده است.

تاریخ شروع پروژه: طي سالهاي 1391 الي 1395

نام صاحب پروژه: بخش خصوصي

دستاوردهاي پروژه براي كارفرما:

1- امكان انتخاب طرح بسيار زيبا از بين انواع طرحهاي سنگ كف مناسب براي پاركينگ ، پشت بام و تراس

2- امكان انتخاب رنگ متناسب با سليقه كارفرما از بين تنوع رنگ موجود

3- كيفيت موزاييكهاي پليمري توليد شده از لحاظ رنگ و مقاومت

4- بسيار مقاوم در شرايط يخبندان بدليل جذب آب پايين (کمتر از 3 درصد(

5- طیف رنگ مقاوم در برابر شرایط جوی و تابش نور خورشید

6-اجراي آسان بدليل ارائه كليه محصولات با ابعاد ثابت (ابعاد كاملا" گونيا) و كاملا" كاليبره و تنوع در سايز

7- ايجاد فضاي زيبا بدليل يكنواختي رنگ و ابعاد موزاييكها و امكان استفاده در انواع طرحهاي موزاييك كف پاركينگ و طرح سنگ كف تراس و موزاييك پشت بام

 

كيفيت پروژهاي اجرا شده با موزاييك پاركينگ و موزاييك پشت بام  درنيكا ، تضمين كيفيت موزاييكهاي پليمري درنيكا


تصاویر پروژه

موزاييك تراس و بالكن، موزاييك پليمري مناسب براي انواع طرحهاي سنگ كف بالكن و تراس

موزاييك تراس و بالكن، موزاييك پليمري مناسب براي انواع طرحهاي سنگ كف بالكن و تراس

موزاييك كف پاركينگ ، سنگ كف پاركينگ

موزاييك كف پاركينگ ، سنگ كف پاركينگ

انواع طرح موزاييك كف پاركينگ، انواع سنگ ديوار پاركينگ

انواع طرح موزاييك كف پاركينگ، انواع سنگ ديوار پاركينگ

سنگ كف تراس و بالكن ساختمان، انواع طرح سنگ كف تراس

سنگ كف تراس و بالكن ساختمان، انواع طرح سنگ كف تراس