پروژه سنگفرش معابر و پياده روها، کفپوش بتني پياده رو

پروژه سنگفرش معابر و پياده روها، کفپوش بتني پياده رو

ابعاد پروژه: پروژه ها در متراژ مختلف اجرا شده است

تاریخ شروع پروژه: طي سالهاي 1391 الي 1395

نام صاحب پروژه: پيمانكاران بخش خصوصي

دستاوردهاي پروژه براي كارفرما:

1- امكان انتخاب طرحهاي بسيار زيبا از بين طرحهاي متنوع

2- امكان اجراي پروژه با رنگهاي متنوع

3- كيفيت سنگفرشهاي پليمري توليد شده از لحاظ رنگ و مقاومت

4- بسيار مقاوم در شرايط يخبندان بدليل جذب آب پايين (کمتر از 3 درصد(

5- طیف رنگ مقاوم در برابر شرایط جوی و تابش نور خورشید

6-اجراي آسان بدليل ارائه كليه محصولات با ابعاد ثابت (ابعاد كاملا" گونيا) و كاملا" كاليبره و تنوع در سايز

 

كيفيت پروژهاي اجرا شده با سنگ پليمري درنيكا ، تضمين كيفيت سنگهاي پليمري درنيكا


تصاویر پروژه